Professionelt Speak ved Guxi Maria Abel
Der er enhedspris for dansk, britisk engelsk, svensk og amerikansk engelsk speak.

Priserne er for indtaling i eget studie eller i kundens studie.
Tillæg for transport til studie uden for Storkøbenhavn.

Alle priser er eksklusiv moms.
Prisliste
Reklamespeak til TV, radio, internet og andre medier:

Reklamespeaks med musiske kompositioner:

Indtaling til film:
- første time
- supplerende timer

Telefonindberetningssystem:
- første time
- supplerende timer

Indtaling til bog:
- første time
- supplerende timer

kr 3.500,-

kr 8.000,-


kr 3.500,-
kr    800,-


kr 3.500,-
kr 1.500,-


kr 1.800,-
kr    475,-

Forfør din kunde med stemmen....
+ 4 5  3 0  2 0  1 9  0 8
m a i l @ g u x i . d k